istismar

istismar
is. <ər.>
1. Hər hansı bir əməli məqsəd üçün sistematik istifadə etmə, faydalanma, işlətmə. Neft quyularının istismarı. Təbii sərvətlərin istismarı. – Lakin Nobelin bütün o inadlı səylərinə baxmayaraq, Şibayev də adaya pəncəsini ilişdirdi, o da tələsik bir-iki quyu qazdırıb istismara başladı. Ə. M.. İstismar etmək – işlətmək, istifadə etmək, faydalanmaq. İstismara verilmək – işlənməyə (istifadəyə) başlanmaq. Mexanikləşdirilmiş üsulla ilk neft quyusu Azərbaycanda 1871-ci ildə . . qazılıb istismara verilmişdir. S. Quliyev. Sabah sex istismara verilməli idi. H. Seyidbəyli.
2. İstehsal vasitələri üzərində xüsusi mülkiyyət sayəsində insanların bir qisminin başqalarının əmək məhsulunu mənimsəməsi. İstismarın son dərəcəyə çatdığını, zəhmət şəraitinin qabalığını, fəhlənin rütubətli zirzəmilərdəki fəryadını bizdən başqa da hiss edənlər vardır. M. S. O.. Hər kəs zəhmət və istismarın nə olduğunu indicə anlamağa başlayır. H. N.. İstismar etmək – başqasının zəhmətini, məhsulunu mənimsəmək, amansızcasına özü üçün işlətmək. İstismar olunmaq – zəhmətinin məhsulu amansızcasına mənimsənmək. Fəhlələr amansız surətdə istismar olunurdu. . H. N..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • istismar — is., Ar. istiṣmār 1) Birinin iyi niyetini kötüye kullanma 2) Sömürme Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller istismar etmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • istismar etmek — 1) işletmek, yararlanmak 2) birinin iyi niyetini kötüye kullanmak Hâlbuki onlar, işte bu saflığı istismar ediyorlar, bütün düşünceleri seni kullanmak, o kadar. A. İlhan 3) sömürmek Dünyaya ferman okuduğumuz çağlarda zaptettiğimiz yerleri öylesine …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • istismar — ə. 1) səmərə əldə etmə, istifadə etmə; 2) təbii sərvətlərdən istifadə etmə; 3) başqasının əməyindən qazanc götürmə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • İSTİSMAR — Menfaatine âlet etmek. İşletmek. * Kıymetlendirmek. Sömürmek …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • kullanmak — i 1) Bir şeyden belli bir amaçla yararlanmak Parmaklarının arasındaki mendili eskiyinceye kadar kullandığın hiç oldu mu? H. C. Yalçın 2) Bir kimseyi bir hizmette bulundurmak, çalıştırmak Siz analarımızı nasıl esir gibi kullandınızsa biz de sizi… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • inək — is. 1. Süd verən iri ev heyvanı, öküzün dişisi. Südlü inək. Qısır inək. İnək qatığı, qaymağı (inək südündən hazırlanan qatıq, qaymaq). – Rəna dərhal qollarını çırmayıb inəyi sağmaq üçün getdi. M. S. O.. . . Evin sağındakı qocaman qoz ağacı… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • istismarçı — is. 1. Başqasının zəhmətini, məhsulunu mənimsəyən, özgəsini istismar edən. // Sif. mənasında. İstismarçı siniflər. İstismarçı cəmiyyət. – «Əkinçi» istismarçı və tüfeyli təbəqələri kəskin tənqid etməkdən çəkinmirdi. M. İ.. 2. xüs. Neft quyuları… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qan — is. 1. Orqanizmin damarlarında dövr edib, onun bütün hüceyrələrinin qidalanmasını və maddələrin mübadiləsini təmin edən qırmızı maye. Sadıq kişi əllərinin qanını arxda yuyub üz qoydu həyətdən çıxmağa. C. M.. . . Çox qan itirməsinə baxmayaraq,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çıkar — is. Dolaylı bir biçimde elde edilen kazanç, menfaat, yarar Kimse siyasi ve kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz. Anayasa Birleşik Sözler çıkar budak çıkar yol Atasözü, Deyim… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • istismarcılık — is., ğı İstismar etme işi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”